TESLA 電動車常見問題

  • 【TESLA MODEL S 門抽點解成日唔識彈出】有咩方法可解決?

    TESLA MODEL S 門抽點解成日唔識彈出,有時侯都幾尷介,尤其是當你接送的時侯,在禁區或繁忙的街道上落就真係急死寶寶了,夠竟係咩原因令到TESLA 個門抽唔識彈出黎,今日就同你遂一拆解。 夠竟係咩野零件捐壞,令到 TESLA MODEL S 門抽唔識彈出黎 ? 以下有一個TESLA ...